Electroph. Proteins

Sample: Serum, CSF, Urine

Schedule: Twice weekly

Units:

Range:

Remarks:

Sample Serum, CSF, Urine
Schedule Twice weekly
Units
Range
Remarks

Patterns of Serum Protein Electrophoresis

Electrophoretic Fractions

Pattern

Total
Protein
Album A1 A2 Beta Gamma
Normal N N N N N N
Hemolysis beta
brid.
Protein losing
syndromes
D D N,E N,E N,D D,N,E
Nephrotic syndrome D D N E N N,D
Hypogammaglobulin N,D N N N N D
Agammaglobulinemia N,D N N N N Absent
Diffuse hepatocellular
degeneration
N,D D D D D N,E
Polyclonal
gammophathy
N,E N,D N N N E
Chronic inflammatory
response
N,E N,D N,E E N E
Acute inflammatory
response
N N,D E E N N,D
Subacute
inflammatory
response
N N,D N E N N
Hepatic cirrhosis D,N,E D N N,D gamma
bridging
Hypo-alpha-1-
globulinemia
N N D N N N
Monoclonal
gammopathy
(gamma)
N,E N,D N N N (M-
spike)
Monoclonal
gammopathy
(beta)
N,E N,D N N (M-
spike)
N,D
Biclonal gammopathy
(gamma, beta, or
both)
N,E N,D N N (M-
spike)
(M-
spike)
Oligoclonal bands N N,D N,E N,E N Oligoclonal
banding
Bisalbuminemia Split
peak
Hypoalbuminemia N,D D N N N N

N = Normal level
E = Elevated
D = Decreased
N,E = Normal to Elevated
N,D = Normal to Decreased
D,N,E = Decreased to Normal to Elevated

Go

Available tests